Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

10. 1. 2022

Dočasné presťahovanie spoločnosti

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je dočasne presťahovaná na adrese Osvety 13/9 v priestoroch Oddelenia Kultúry Mesta Nová Baňa pod kinom Vatra. Telefónne číslo spoločnosti je z tohto dôvodu dočasne nedostupné,v prípade potreby prosím kontaktujte jednotlivých pracovníkov podľa uvedených kontaktov. Zároveň žiadame aby občania na objednávku palivového dreva využívať objednávkový formulár dostupný na stráne v sekcii Cenníky / Palivové drevo, prípadne telefonické kontakty a nenavštevovali priestory z dôvodu obmedzenia šírenia Covid -19.

21. 12. 2021

Spustenie nového webu

Predstavujeme Vám našu vynovenú webstránku. Okrem iného na nej nájdete po novom možnosť objednať si palivové drevo online.

4. 1. 2021

Uzatvorenie prevádzky

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je pre verejnosť podľa nariadení Vlády uzatvorená! Palivové drevo na rok 2021 si prosím objednávajte telefonicky alebo písomne mailovou formou na nasledovných kontaktoch:

tel: 045/6856 729

e-mail: mslesynb@gmail.com

6. 11. 2020

Koronavírus

Od pondelka 9.11.2020 do stredy 11.11.2020 budú Mestské lesy spol. s r.o. z dôvodu zamedzeniu šírenia coronavírusu uzatvorené.

24. 10. 2020

Ubytovňa Hájenka uzatvorená

Na základe nových opatrení zo dňa 22.10.2020 turistickú ubytovňu Hájenka BUKOVINA neprenajímame!

V zmysle týchto opatrení zároveň žiadame občanov mesta Nová Baňa, aby osobne nenavštevovali mestské organizácie a využívali telefonický, e-mailový a písomný spôsob komunikácie. 

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je pre verejnosť od 24.10.2020 uzatvorená !

tel: 045/6856 729, 0903 527 385 alebo 0905 726 902

e-mail: mslesynb@gmail.com

písomne - sídlo spoločnosti: Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa

Na základe zákazu vychádzania je pozastavená akákoľvek samovýroba v lesných obvodoch !

30. 12. 2019

Vývoj a obnova lesných porastov v Mestských lesoch Nová Baňa

Obnova lesných porastov predstavuje v lesnom hospodárstve dlhodobý vývoj a zabezpečenie lesa, resp. porastu. Jej úlohou je zabezpečiť existenciu lesných porastov, tým zachovať kontinuitu vývoja lesa. Snahou lesníkov je, aby les aj pri jeho stálom využívaní človekom existoval pre ďalšie generácie. Preto v ňom musia hospodáriť zodpovedne a premyslene, aby zabezpečili vyrovnanosť rastu a ťažby dreva. Pri obnove sa rozhoduje o tom, aké budú lesné porasty v budúcnosť, resp. ako budú môcť plniť požadované funkcie. V lesníctve máme k dispozícií program starostlivosti o lesy (PSoL), ktorý bol vyhotovený na základe taxačných meraní. Sú to údaje z opisu porastov pri tvorbe plánu, ďalej údaje z lesnej hospodárskej evidencie (LHE), kde sa značí všetko o poraste: plán ťažby, výkazy zalesňovania a očakávanej prirodzenej obnovy. -Ťažba obnovná sa vykonáva podrastovým spôsobom a uskutočňuje sa na obnovovanej ploche clonenej materským porastom, pričom jej ukončenie sa vykonáva dorubom materského porastu. Vnútorná porastová klíma sa na obnovovanej ploche narušuje len v nepatrnom rozsahu.  

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore