Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

25. 8. 2018

Výzva na mimoprodukčné funkcie lesa

Mestské lesy Nová Baňa sa zapojili do výzvy  na mimoprodukčné funkcie lesa v auguste 2018 a vzhľadom na výsledky štátneho dozoru získali sumu 51442 eur z PPA. Tieto prostriedky plánujú použiť na realizáciu projektu - Revitalizáciu zelene na náučnom chodníku Zvonička.

10. 8. 2018

Previerky po uplynutí decénia

V mesiaci august 2018 bol na Mestských lesoch Nová Baňa štátny dozor obhospodarovania lesných pozemkov. Konštatované práce v obnove, ochrane a výchove lesa boli vykonané v súlade s predpisom PSoL resp. úpravou OLH Oú BB, OOP. 

Konštatoval veľmi dobrú úroveň hospodárenia na lesných pozemkoch v obhospodarovaní spoločnosťou Mestské lesy spol.s r.o.Nová Baňa.

14. 2. 2018

Kontrola NKU zameraná na politiku lesného hospodárstva

Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu sa vlani zamerali na hospodárenie v lesoch. Celkovo prekontrolovali 36 subjektov, medzi nimi štátne podniky Lesy SR, Lesohospodársky majetok Ulič (LPM), ale aj NLC a taktiež podniky Mestských a Obecných lesov, medzi ktorými boli aj Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore