Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Správa lesných pozemkov
mesta Nová Baňa

2038 ha Hospodárske
lesy
527 ha Ochranné
lesy
27 ha Účelové
lesy
Mestské lesy Nová Baňa v súčasnosti obhospodarujú 2635 ha lesných pozemkov, kde zabezpečujú všetky úlohy súvisiace s ťažbou, pestovaním a ochranou lesa. Mottom mestských lesov je zodpovedne hospodáriť a podporovať rozvoj prírodných procesov a biodiverzity.
Bližšie informácie o spoločnosti

Aktuálne oznamy

8. 5. 2024

Výberové konanie - ekonóm spoločnosti

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. hľadá šikovného pracovníka/pracovníčku na voľnú pracovnú pozíciu ekonóm spoločnosti na plný pracovný úväzok. Bližšie informácie v priložených dokumentoch. 

Výberové konanie - ekonóm Súhlas so spracovaním osobných údajov Čítať viac

8. 5. 2024

Ochrana mladých lesných porastov

V mesiaci Marec sme okrem zalesňovacej činnosti vykonávali aj ochranu mladých lesných porastov proti zveri. Výstavbu drevených oplôtkov sme realizovali na všetkých troch lesných úsekoch. Celková výmera oplôtkov proti zveri je 1 094 m. Na lesnom úseku Háj bolo realizovaných 402 metrov na lesnom úseku Sedlo 274 m a na lesnom úseku Bukovina 418 m. Potreba oplôtkov proti zveri je v poslednom čase veľmi dôležitá, pretože niektoré lokality lesná zver navštevuje intenzívne a vypestovanie mladého lesného porastu je veľmi obtiažne. Uvedomujeme si, že realizácia drevených oplôtkov je z finančného hľadis...

Ochrana mladých lesných porastov Čítať viac

8. 5. 2024

Zalesňovanie

V mesiaci Marec sme popri výstavbe oplôtkov proti zveri vykonávali aj výsadbu sadeníc. Výsadba sa uskutočňovala na všetkých troch lesných úsekoch. Celkovo sme vysadili 20 100 kusov sadeníc na výmere 5,51 ha. Na lesnom úseku Háj 4 300 kusov, Sedlo 6250 kusov a Bukovina 9 550 kusov. Za spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. sa chcem poďakovať Baníckemu spolku, a to konkrétne pánovi Jozefovi Spurnému, Vincentovi Budinskému, pani Ľudmile Ditteovej a pani Lýdii Oravcovej za vysadenie sadeníc Smrekovca opadavého a Buka obyčajného v celkovom počte 600 ks na lesnom úseku Sedlo v lokalite Rovienky....

Zalesňovanie Čítať viac

Činnosť mestských lesov

Činnosti spoločnosti spojené so správou lesných pozemkov mesta Nová Baňa.

Viac informácií
Príroda a oddych - koláž

Príroda a oddych

Na území Mestkských lesov Nová Baňa sa nachádza množstvo významných prírodných pamiatok a rekreačných príležitostí.

Viac informácií

Zverejňovanie dokumentov

Zverejňovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa, spol. s r.o.

Zobraziť dokumenty

Verejné obstarávanie

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je verejným obstarávateľom

Zobraziť verejné obstarávania

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore