Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Obchodná činnosť

Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. vo svojej obchodnej činnosti ponúkajú pravidelné dodávky a predaj drevnej hmoty v parite ES.

Obchodná činnosť

Vzhľadom na členitosť terénu a stav lesnej cestnej siete predaj na OM nerealizujeme. Hlavnou drevinou je BUK, jeho zastúpenie je 54%, Potom DUB so zastúpením 20%.

Sortimenty surového dreva

Predaj dreva je realizovaný v sortimentoch 4-6 m, podľa STN 46 00 55 a STN 46 00 56. Ročná priemerná ťažba dreva je 8 500. Predaj sa plánuje štvrťročne. Uplatňuje sa princíp transparentnosti s vyhodnotením súťažných ponúk odberateľov. Čím je snaha o zabezpečenie čo možno najvyššieho zhodnotenia.

Cenník gulatinových sortimentov Cenník vlákninových sortimentov

Predaj palivového dreva

Ponuku a parametre palivového dreva nájdete v našom cenníku. Cenník je priebežne aktualizovaný vzhľadom na aktuálnu ponuku.

Palivové drevo metrovica je určené predovšetkým pre občanov Novej Bane!
Cenník a objednávanie palivového dreva Cenník pre odber dreva samovýrobou

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore