Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Záhradný les

Záhradný les je vysadený na lokalitách Zvonička a Kohútovo na výmere 1,35 ha. Vysadených bolo 101  stromovitých drevín 2459 krov na Náučnom chodníku od areálu Zvoničky po pútnické miesto Kohútovo.

Záhradný les

Výsadba je situovaná okrem lokalít Zvonička a Kohútovo do lesov osobitného určenia s rekreačným významom, po chodníku smerujúcemu ku studničke v oddychovej zóne Pinga. Z pôvodných drevín má zastúpenie borovica lesná (Pinus sylvestris), smrekovec opadavý (Larix decidua), dub zimný (Quercus petraea), buk lesný (Fagus sylvatica) a hrab obyčajný (Carpinus betulus).

Výsadba zelene je tvorená prevažne domácimi listnatými drevinami ako sú jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), dub cerový (Quercus cerris) a jelša lepkavá (Alnus glutinosa). V menšej miere je doplnená domácimi ihličnatými drevinami napr. borovica čierna (Pinus nigra).

Okolo Zvonice sú vysadené žltokvitnúce rododendrony (Rhododendron luteum), vzácny céder (Cedrus deodora) z oblasti Himalái a z opačnej strany štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides) a dub červený (Quercus rubra), ktorý sa na jeseň krásne vyfarbuje do červenej farby.

Pri tribúne dominujú ginká (Ginkgo biloba) – čínsky posvätný strom, z krov napr. kosodrevina (Pinus mugo) a orgován (Syringa vulgaris). Zaujímavé sú hlavne cudzokrajné listnaté dreviny napr. platan javorolistý (Platanus x acerifolia) alebo ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), strom, ktorý pochádza zo Severnej Ameriky a jeho kvety sa podobajú na kvety tulipánu. Tieto sú doplnené cudzokrajnými ihličnatými drevinami napr. sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum), ktorý patrí medzi najvyššie stromy na svete.

Na lokalite Kohútovo je výsadba situovaná na Mariánskom pútnickom mieste Kohútovo pri kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Kompozičné riešenie centrálnej časti sadových úprav nadväzuje na pravidelný návrh a priebeh chodníka vedúceho od kaplnky ku studničke. Chodník lemuje vždyzelený krušpán (Buxus sempervirens) zostrihaný do živého plôtika. Pri soche Panny Márie je vysadená okrasná čerešňa (Prunus serrulata „Kanzan“) čím sa symbolicky naviazalo na udalosť zjavenia Panny Márie v minulosti práve pri čerešni.

Voľné priestory riešeného územia sú doplnené okrasnými čerešňami s ružovými kvetmi (Prunus serrulata „Kiku-Shidare“), ľaliovníkom (Liriodendron tulipifera), magnóliou (Magnolia x brooklynensis „Yellow Bird“) a gledíčiou (Gleditsia triacanthos). Oporný múr je oživený nízkymi tavoľníkami a z jeho spodnej časti sú vysadené kríčkové červené ruže, kvitnúce kríky a kosodrevina.

Dôraz sa vedie aj na výsadbu v blízkosti kameňov Ruženca, ktoré sú tvorené v zatienenej časti výsadbou rododendronov a hortenzií, vo svetlejšej časti výsadbou zemolezu, ľubovníka a nátržníka. Trávne plochy sú doplnené o nepravidelné línie krovitých porastov. Výsadba je tvorená kombináciou pestrofarebných listnatých vždyzelených a ihličnatých drevín. Existujúca výsadba v okolí kaplnky je  zjednotená pomocou nízkych krov, čím sa dosiahla ucelená plocha a nad svah za kaplnku sa zakomponovali kvitnúce stromy. Po celom obvode sú vysadené kry, oddeľujúce daný areál od okolia, čím sa dosiahol opticky zjednotený priestor a čisté línie. Lesný porast stromov nadväzujúci na pútnické miesto je doplnený zväčša vždyzelenými druhmi ako kalina a vavrínovec.

Záhradný les prináša architektonicko–estetickú hodnotu, pre návštevníkov je miestom oddychu a zároveň získavania nových poznatkov o drevinách.

Pozývame všetkých  občanov na individuálne prechádzky Záhradným lesom. Ideálny čas je v mesiaci máj, kedy bude príroda v najväčšom rozkvete.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore