Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Náučné chodníky a turistické lokality

Na území Mestkských lesov Nová Baňa sa nachádza množstvo významných prírodných pamiatok a rezervácií.

Náučné chodníky  a turistické lokality

Náučný chodník Vojšín

Prechádza časťou pohoria Pohronský Inovec medzi Starou Hutou a obcou Malá Lehota. Trasa náučného chodníka je dlhá 12,58km a prekonáva výškový rozdiel 371,9m. Najnižší bod je Stará Huta /447m.n.m/ a najvyšším bodom je vrch Vojšín /818,9m.n.m/ Po pravej strane trasy sa za dolinou rieky Hron ťahá hrebeň CHKO Štiavnické vrchy, po ľavej strane je možné pozorovať CHKO Ponitrie.

Náučný chodník Zvonička

Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. v spolupráci s mestom Nová Baňa zrealizovali vybudovanie náučného chodníka Zvonička v Novej Bani. Náučný chodník bol zriadený za účelom získavania a prehlbovania poznatkov v rôznych oblastiach histórie, poznávanie zaujímavých prírodných lokalít zameraných na pôvodnú faunu a flóru, s atraktívnymi pohľadmi na Novú Baňu.

Náučný chodník prechádza hospodárskymi lesmi, výlučne po existujúcich lesných cestách a chodníkoch. Nebol prevádzaný ťažbový zásah na lesných pozemkoch. Náučný chodník začína v lokalite Zvonička, pokračuje cez Červenú skalu, Havraniu skalu, Háj a Kohútovo. Chodník má dĺžku 6233 m, prevýšenie 274 m s tým, že Kohútovo má nadmorskú výšku 351 m n. m. a najvyšší bod chodníka na Háji je 625 m n. m..

V uvedených lokalitách sa nachádzajú informačné tabule, panoramatické tabule a lavičky. V lokalite pod Havraňou skalou sa nachádzajú historické banícke šachty. Na Háji, z ktorého je prekrásny výhľad, je plánovaná rozhľadňa, ktorá predostrie návštevníkovi celú Novobanskú kotlinu, hrebeň Pohronského Inovca, s výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlová skala.

K náučnému chodníku je vyznačená turistická trasa žltou značkou zo železničnej stanice v Novej Bani.

Zámčisko

Nad osadami Stará Huta a Bukovina sa rozprestiera na strmom kopci /690m.n.m/ pod najvyšším končiarom pohoria Pohronského Inovca - archeologická lokalita Zámčisko. Zemný val, dlhý 430m, zosilnený z vnútornej strany pevným kamenným vencom,svedčí o mohutnom fortifikačnom systéme, pripájajúcom sa na severnej strane 200m dlhú obrannú líniu, vytvorenú priaznivou konfiguráciou terénu. Zemný val prechádza miestami na väčších úsekoch do kamennej konštrukcie. Mohutný val zabezpečoval ochranu celého areálu so zvlneným terénom, zaberajúceho plochu asi 7 ha. Hradisko má strategicky veľmi výhodnú polohu, lebo je ťažko dostupné, je z neho dobrý výhľad smerom na východ do Pohronia a umožňuje kľúčovú ochranu úzkeho priesmyku, ktorým prechádza cesta smerom na Veľkú Lehotu, pravdepodobne oddávna.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore