Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

8. 5. 2024

Výberové konanie - ekonóm spoločnosti

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. hľadá šikovného pracovníka/pracovníčku na voľnú pracovnú pozíciu ekonóm spoločnosti na plný pracovný úväzok. Bližšie informácie v priložených dokumentoch. 

Výberové konanie - ekonóm Súhlas so spracovaním osobných údajov

8. 5. 2024

Ochrana mladých lesných porastov

V mesiaci Marec sme okrem zalesňovacej činnosti vykonávali aj ochranu mladých lesných porastov proti zveri. Výstavbu drevených oplôtkov sme realizovali na všetkých troch lesných úsekoch. Celková výmera oplôtkov proti zveri je 1 094 m. Na lesnom úseku Háj bolo realizovaných 402 metrov na lesnom úseku Sedlo 274 m a na lesnom úseku Bukovina 418 m. Potreba oplôtkov proti zveri je v poslednom čase veľmi dôležitá, pretože niektoré lokality lesná zver navštevuje intenzívne a vypestovanie mladého lesného porastu je veľmi obtiažne. Uvedomujeme si, že realizácia drevených oplôtkov je z finančného hľadiska náročná, ale ich potreba v lesnom hospodárstve je veľmi dôležitá, preto aj naďalej chceme pokračovať v ich výstavbe.            

8. 5. 2024

Zalesňovanie

V mesiaci Marec sme popri výstavbe oplôtkov proti zveri vykonávali aj výsadbu sadeníc. Výsadba sa uskutočňovala na všetkých troch lesných úsekoch. Celkovo sme vysadili 20 100 kusov sadeníc na výmere 5,51 ha. Na lesnom úseku Háj 4 300 kusov, Sedlo 6250 kusov a Bukovina 9 550 kusov. Za spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. sa chcem poďakovať Baníckemu spolku, a to konkrétne pánovi Jozefovi Spurnému, Vincentovi Budinskému, pani Ľudmile Ditteovej a pani Lýdii Oravcovej za vysadenie sadeníc Smrekovca opadavého a Buka obyčajného v celkovom počte 600 ks na lesnom úseku Sedlo v lokalite Rovienky. Iniciatíva pomôcť pri výsadbe stromčekov sa nám od Baníckeho spolku veľmi páčila a bolo by sme veľmi radi, keby vzájomná spolupráca pretrváva aj do budúcna.

4. 4. 2024

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Najčastejšou príčinou požiarov v lesoch a na trávnatých porastoch je stále nezodpovedné konanie osôb a to hlavne pri zakladaní ohňov v lesnom a prírodnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie, ale aj  spaľovanie horľavých látok (zbytkov po ťažbe).

3. 4. 2024

Dražba dreva 12.-14.3.2024

Po našej úspešnej prvej dražbe dubových sortimentov sme sa rozhodli zúčastniť aj druhej dražby konanej v termíne od 12.-14.3.2024. Aj druhá dražba sa konala na expedičnom sklade v meste Krupina, na ktorej sa zúčastnili 3 subjekty a to domáce Mestské lesy, s.r.o. Krupina, Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. a Obecné lesy s.r.o. Sása. Celkovo sa dražilo 71,14 m3 dubových sortimentov, pričom ako Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. sme ponúkali 21,68 m3. Tak, ako prvá dražba tak aj druhá pre nás dopadla úspešné, pretože sme predali celú našu hmotu s priemerným speňažením 422,62 €/m3

V dražbách drevných sortimentov chceme naďalej pokračovať, pretože v tom vidíme veľký potenciál ako, čo najlepšie speňažiť vyťaženú drevnú hmotu. V neposlednom rade môžeme vidieť dlhodobú a systematickú prácu lesníkov, ktorí výchovnými zásahmi ovplyvňujú kvalitu drevnej hmoty, ktorú dokážeme vynikajúco speňažiť, pričom jej ďalšiu pridanú hodnotu jej pridávajú slovenskí spracovatelia.   

3. 4. 2024

Dražba dreva 14.-16.2.2024

V dňoch od 14.-16.2.2024 sme sa zúčastnili na verejnej dražbe dubových sortimentov dreva na expedičnom sklade Mestských lesov Krupina. Na dražbe dreva sa zúčastnilo celkovo 5 subjektov, a to usporiadateľ verejnej držby dreva Mestské lesy, s.r.o. Krupina, Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., Obecné lesy s.r.o. Sása, Lesný podnik mesta Zvolen s. r. o., Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Školské polesie Kysihýbeľ. Dražilo sa celkovo 162,91 m3 dubových výrezov pričom naša drevná hmota bola v objeme 18,07 m3. Dražba drevných sortimentov pre nás dopadla úspešne, pretože sme dokázali predať celú našu hmotu a priemerné speňaženie sme mali 546,32 €/m3.  Nakoľko sme na expedičný sklad v Krupine nemohli dodať väčšie množstvo drevnej hmoty tak sa nám paralelne podarilo niektorých odberateľov presmerovať na náš expedičný sklad v Novej Bani, kde sme vydražili 11,92 m3 s priemerným speňažením 515,84 €/m3.

Sme veľmi radi, že naša drevná hmota bude ďalej zhodnocovaná koncovými spracovateľmi. Chcel by som spomenúť odberateľov, ktorí vydražili našu drevnú hmotu a zvyšujú jej hodnotu výrobou dubových sudov. Pre zaujímavosť v dreve z našich lesov bude dozrievať víno v Nemecku, Francúzsku a v Kalifornií, koňak vo Francúzsku a zlatá tequila v Mexiku.  

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore