Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

4. 4. 2024

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Najčastejšou príčinou požiarov v lesoch a na trávnatých porastoch je stále nezodpovedné konanie osôb a to hlavne pri zakladaní ohňov v lesnom a prírodnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie, ale aj  spaľovanie horľavých látok (zbytkov po ťažbe).

3. 4. 2024

Dražba dreva 12.-14.3.2024

Po našej úspešnej prvej dražbe dubových sortimentov sme sa rozhodli zúčastniť aj druhej dražby konanej v termíne od 12.-14.3.2024. Aj druhá dražba sa konala na expedičnom sklade v meste Krupina, na ktorej sa zúčastnili 3 subjekty a to domáce Mestské lesy, s.r.o. Krupina, Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. a Obecné lesy s.r.o. Sása. Celkovo sa dražilo 71,14 m3 dubových sortimentov, pričom ako Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. sme ponúkali 21,68 m3. Tak, ako prvá dražba tak aj druhá pre nás dopadla úspešné, pretože sme predali celú našu hmotu s priemerným speňažením 422,62 €/m3

V dražbách drevných sortimentov chceme naďalej pokračovať, pretože v tom vidíme veľký potenciál ako, čo najlepšie speňažiť vyťaženú drevnú hmotu. V neposlednom rade môžeme vidieť dlhodobú a systematickú prácu lesníkov, ktorí výchovnými zásahmi ovplyvňujú kvalitu drevnej hmoty, ktorú dokážeme vynikajúco speňažiť, pričom jej ďalšiu pridanú hodnotu jej pridávajú slovenskí spracovatelia.   

3. 4. 2024

Dražba dreva 14.-16.2.2024

V dňoch od 14.-16.2.2024 sme sa zúčastnili na verejnej dražbe dubových sortimentov dreva na expedičnom sklade Mestských lesov Krupina. Na dražbe dreva sa zúčastnilo celkovo 5 subjektov, a to usporiadateľ verejnej držby dreva Mestské lesy, s.r.o. Krupina, Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., Obecné lesy s.r.o. Sása, Lesný podnik mesta Zvolen s. r. o., Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica, Školské polesie Kysihýbeľ. Dražilo sa celkovo 162,91 m3 dubových výrezov pričom naša drevná hmota bola v objeme 18,07 m3. Dražba drevných sortimentov pre nás dopadla úspešne, pretože sme dokázali predať celú našu hmotu a priemerné speňaženie sme mali 546,32 €/m3.  Nakoľko sme na expedičný sklad v Krupine nemohli dodať väčšie množstvo drevnej hmoty tak sa nám paralelne podarilo niektorých odberateľov presmerovať na náš expedičný sklad v Novej Bani, kde sme vydražili 11,92 m3 s priemerným speňažením 515,84 €/m3.

Sme veľmi radi, že naša drevná hmota bude ďalej zhodnocovaná koncovými spracovateľmi. Chcel by som spomenúť odberateľov, ktorí vydražili našu drevnú hmotu a zvyšujú jej hodnotu výrobou dubových sudov. Pre zaujímavosť v dreve z našich lesov bude dozrievať víno v Nemecku, Francúzsku a v Kalifornií, koňak vo Francúzsku a zlatá tequila v Mexiku.  

22. 12. 2023

Celozávodná dovolenka

Milí zákazníci, chceli by sme Vás upozorniť, že z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky sa opäť vidíme a počujeme až 08.01.2024. Z tohto dôvodu nás nebude možné zastihnúť telefonicky ani e-mailom. Za pochopenie ďakujeme a všetkým prajeme príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

22. 12. 2023

Objednávanie palivového dreva

Objednávanie palivového dreva na rok 2024 bude automaticky spustené 02. januára 2024 cez objednávkový systém dostupný na našej webovej stránke v sekcii Cenníky - Palivové drevo alebo priamo na odkaze:  https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo  Ceny pre rok 2024 ostávajú nemenné.  S pozdravom Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. 

14. 12. 2023

Vianočné stromčeky

Chceli by sme informovať občanov o možnosti zakúpiť vianočné stromčeky v sídle spoločnosti aj v súčasnosti. Po predaji na vianočných trhoch ostali stromky aj pre tých, ktorí to náhodou nestihli....

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore