Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

1. 8. 2023

Výberové konanie - lesník

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. hľadajú šikovného pracovníka na voľnú pracovnú pozíciu lesníka, referenta MTZ - lesného obvodu Sedlo vo výmere 852 ha.

Výberové konanie - lesník Súhlas so spracovaním osobných údajov

10. 7. 2023

Čerpanie celozávodnej dovolenky

Milí zákazníci, chceli by sme Vás upozorniť, že z dôvodu čerpania celozávodnej letnej dovolenky bude spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa v termíne od 10.07.2023 do 23.07.2023 zatvorená. Z rovnakého dôvodu nás nebude možné zastihnúť telefonicky ani e-mailom. Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť v pondelok 24.07.2023.

30. 6. 2023

Palety štiepaného dreva - ihličnaté

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. oznamuje občanom Novej Bane, ktorí by mali záujem o ihličnaté štiepané palivové drevo v paletách je momentálne k dispozícii vyrobených 20 paliet v cene 75 EUR/paleta. V prípade záujmu prosím kontaktujte spoločnosť telefonicky 045/ 6856 729 alebo osobne v priestoroch sídla na Bernolákovej 36/11.

20. 1. 2023

Zákaz využívania lesa verejnosťou

Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. oznamuje, že odo dňa 16.1.2023 platí nariadenie Okresného úradu v Žiary nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy podľa  § 1 a § 4 ods. 1 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a § 56 ods.l písm. c) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, podľa § 60 ods. 2 písm. f) zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákona o lesoch“), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie: Podľa § 30 ods. 4 zákona o lesoch správny orgán rozhodol o zákaze využívania lesa verejnosťou.

1. 1. 2023

Objednávky palivového dreva na rok 2023

V dňoch od 02.01.2023 do 08.01.2023 čerpáme celozávodnú dovolenku a pracovať začíname od 09.01.2023. Palivové drevo je možné objednať si od 02.01.2023 elektronicky na našej stránke v sekcii Cenníky / Palivové drevo. Pod cenníkom je dostupný formulár na objednanie. K objednaniu sa dostanete priamo cez nasledovný link:  https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo

21. 11. 2022

Aukcia spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o.

V dňoch 14. - 15. 11.2022 sa na expedičnom sklade spoločnosti Mestské lesy spol. s r.o. uskutočnila verejná aukcia drevnej hmoty / dub 23,32m3 /, pričom vyvolávacia cena bola stanovená na 370 €/m3. Z 13tich oslovených subjektov, ktorým boli zaslané súťažné podklady sa aukcie zúčastnilo 6, z ktorých 5 predložilo cenové ponuky. Komisia z predložených ponúk vyhodnotila, že víťazom sa stala spoločnosť DEKRET Holz s.r.o., Banská Bystrica s cenou vo výške 478,00 €/m3.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore