Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

3. 10. 2019

Pomoc slabším

Mestské lesy Nová Baňa aj v roku 2019 budú vyrábať pre sociálne slabších občanov štiepané palivové drevo. Záujemcovia si môžu podať žiadosť na Mesto Nová Baňa, komisia bytová a sociálna.

5. 6. 2019

Ohrozujúce stromy

Žiadame občanov  Novej Bane aby v prípade ohrozenia kalamitnými stromami z porastov nahlásili tento stav na Mestské lesy Nová Baňa . Každý prípad bude prehodnocovaný a v prípade nutnosti  bude zjednaná náprava.

2. 1. 2019

Verejne obstarávanie

V mesiaci január 2019 Mestské lesy Nová Baňa previedli verejné obstarávanie na projekt Revitalizácie zelene na náučnom chodníku Zvonička. Predpokladaná realizácia projektu je do 30.10.2019 obidvoch lokalít Zvonička a Kohútovo.

25. 8. 2018

Výzva na mimoprodukčné funkcie lesa

Mestské lesy Nová Baňa sa zapojili do výzvy  na mimoprodukčné funkcie lesa v auguste 2018 a vzhľadom na výsledky štátneho dozoru získali sumu 51442 eur z PPA. Tieto prostriedky plánujú použiť na realizáciu projektu - Revitalizáciu zelene na náučnom chodníku Zvonička.

10. 8. 2018

Previerky po uplynutí decénia

V mesiaci august 2018 bol na Mestských lesoch Nová Baňa štátny dozor obhospodarovania lesných pozemkov. Konštatované práce v obnove, ochrane a výchove lesa boli vykonané v súlade s predpisom PSoL resp. úpravou OLH Oú BB, OOP. 

Konštatoval veľmi dobrú úroveň hospodárenia na lesných pozemkoch v obhospodarovaní spoločnosťou Mestské lesy spol.s r.o.Nová Baňa.

14. 2. 2018

Kontrola NKU zameraná na politiku lesného hospodárstva

Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu sa vlani zamerali na hospodárenie v lesoch. Celkovo prekontrolovali 36 subjektov, medzi nimi štátne podniky Lesy SR, Lesohospodársky majetok Ulič (LPM), ale aj NLC a taktiež podniky Mestských a Obecných lesov, medzi ktorými boli aj Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa.

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore