Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Aktuality

Aktuálne oznámenia ohľadom činnosti Mestských lesov.
Aktuality

22. 12. 2023

Celozávodná dovolenka

Milí zákazníci, chceli by sme Vás upozorniť, že z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky sa opäť vidíme a počujeme až 08.01.2024. Z tohto dôvodu nás nebude možné zastihnúť telefonicky ani e-mailom. Za pochopenie ďakujeme a všetkým prajeme príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.

22. 12. 2023

Objednávanie palivového dreva

Objednávanie palivového dreva na rok 2024 bude automaticky spustené 02. januára 2024 cez objednávkový systém dostupný na našej webovej stránke v sekcii Cenníky - Palivové drevo alebo priamo na odkaze:  https://www.lesynb.sk/cenniky/palivove-drevo  Ceny pre rok 2024 ostávajú nemenné.  S pozdravom Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. 

14. 12. 2023

Vianočné stromčeky

Chceli by sme informovať občanov o možnosti zakúpiť vianočné stromčeky v sídle spoločnosti aj v súčasnosti. Po predaji na vianočných trhoch ostali stromky aj pre tých, ktorí to náhodou nestihli....

6. 11. 2023

30. výročie spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.


Spoločnosť Mestské lesy Nová Baňa s. r. o. pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti usporiadala 18.10.2023 spoločenské podujatie v priestoroch Múzea vo Svätom Antone. Zúčastnili sa ho viaceré osobnosti z lesníckeho prostredia a rovnako aj najvyšší predstavitelia Mesta Nová Baňa.

Na slávnosť boli pozvaní predovšetkým konatelia kráľovských banských miest ako sú Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica, Banská Belá, Pukanec, Ľubietová.

Celý priebeh mal pod dohľadom riaditeľ Múzea Ing. Štefan Engel, ktorý zároveň dôstojne viedol celé podujatie ako moderátor. Nosnou myšlienkou bolo: „Lesy sme nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ich od našich detí“, ktoré vystihovalo pozitívnu motiváciu a smerovanie spoločnosti.

Štruktúra podujatia bola koncipovaná ako prierez od dávnej histórie lesníctva prostredníctvom referátu Mgr. Bc. Kataríny Stredákovej, cez históriu spoločnosti uvedenú jej zakladateľom Ing. Štefanom Vozárom k súčasnosti priblíženej terajším konateľom spoločnosti Ing. Jozefom Šmondrkom.

Následne prednostka mestského úradu Mgr. Ľudmila Rajnohová spolu s primátorom mesta Mgr. MVDr. Branislavom Jaďuďom, PhD. MBA ocenili prácu všetkých doterajších konateľov spoločnosti a zhodnotili víziu spoločnosti.

Spoločnosť počas podujatia ocenila pracovníkov, ako interných, tak aj externých za dlhoročnú, profesionálnu a príkladnú prácu pre novobanské lesy.

Prírode blízke hospodárenie lesov priblížil predovšetkým laickej verejnosti Prof. Ing. Stanislav Kucbel, PhD. svojou prezentáciou a mnohým tak vysvetlil výhody aj nevýhody tohto typu hospodárenia. Program bol doplnený o prednes, hru na heligónke i spev v podaní všestranných zamestnancov spoločnosti.

Na záver bolo zhromaždenie prizvané k malému občerstveniu a oficiálna časť bola tým ukončená. Túto časť spríjemnil folklórny súbor HÁJ svojim spevom a tancom.

Okrem tohto podujatia 25. augusta tohto roku pri rovnakej príležitosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o., primátor mesta, prednostka mestského úradu a poslanci MSZ posadili tri solitéry lipy malolistej na Loksovej lúke. Symbolicky jeden solitér za každé decénium, ako živých svedkov, ktorí doplnia paletu solitérov rastúcich  na tejto najvyššie položenej mestskej lúke.

Podujatie sprevádzali tónmi lesných rohov aj trubači z Banskej Štiavnice Jozef Králik, Pavol Brnčo a Ladislav Kružič. Záver podujatia už patril talentovaným heligónkarom Brunovi Šedianskemu a Renému Záhumenskému. V lokalite bude osadená informačná tabuľa o solitéroch v krajine a ich význame pre krajinu.

Zároveň spoločnosť zorganizovala 8. septembra akciu na Zvoničke a v Kohútove organizovanú pre verejnosť. V dopoludňajších hodinách pre deti, kde bola pozvaná MŠ z Novej Bane – predškoláci, Cirkevná škola sv. Alžbety, ZŠ Jána Zemana, Spojená škola z Novej Bane, a detičky z DSS na Hrabinách.

V spolupráci so Strednou odbornou lesníckou školou v Banskej Štiavnici a LESY SR š.p. OZ Tribeč sme pre najmenších pripravili päť stanovíšť plných prekvapení zo sveta sokoliarstva, včelárstva, poľovníctva, lesnej pedagogiky a poľovníckej kynológie. Podujatie v dopoludňajších hodinách navštívilo viac ako 500 detí, ktoré sa z takto pripravenej akcie veľmi tešili.

V podvečer sme pozvali všetkých ostatných obyvateľov mesta Nová Baňa prostredníctvom rozhlasu, webu a plagátov. Podujatie moderovala Mgr. Art. Karin Tužinská. S novodobou históriou a súčasným stavom spoločnosti oboznámil hostí konateľ spoločnosti Ing. Jozef Šmondrk, potom sa prihovoril k návštevníkom primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD. MBA. Kultúrny program pokračoval heligónkármi z Novej Bane a blízkeho okolia a spevom ošperkoval podujatie lesník telom aj dušou Ivan Budinský.

Svojim vystúpením obohatili program aj členovia FS Háj pod vedením Mgr. Kataríny Búryovej. Záver podujatia patril vystúpeniu hudobnej skupiny DE LUXE, ktorá bavila hostí až do neskorých večerných hodín. Poľovnícky guľáš pre všetkých návštevníkov sponzorsky zabezpečila PS mesta Nová Baňa.

5. 9. 2023

Oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti

Všetkých Novobančanov by sme chceli pozvať na Zvoničku dňa 8. septembra 2023 o 17:00 pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o.  

16. 8. 2023

Krádež dreva na území Mestských lesov

Dňa 14.8.2023 sme obdržali oznámenie, že dňa 12.8.2023 neskoro vo večerných hodinách cca o 21.00 hod približoval traktor drevnú hmotu z lesa smerom k usadlosti. Nakoľko sobota nie je vývozný deň, vykonali sme v deň oznámenia obhliadku miesta činu. Slová oznamovateľa sa potvrdili a nakoľko lúka bola pokosená, dalo sa pomerne ľahko identifikovať odkiaľ a kde smerovala drevná hmota. Po tejto obhliadke sme podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci krádeže drevnej hmoty z lesného pozemku. Na miesto prišla spolu s lesnou strážou hliadka PZ z OOPZ v Novej Bani a vykonali obhliadku miesta činu s identifikáciou ukradnutých výrezov. Podozrivý sa pod ťarchou dôkazov k trestnému činu priznal a uznesením policajta zo dňa 14.8.2023 bolo podľa §199 ods. 1 trestného poriadku začaté trestné stíhanie za prečin Krádež podľa §212 ods.1 písm. e) Trestného zákona. V prípade preukázania viny na súde hrozí obvinenému trest odňatia slobody až 2 roky. Výška škody bola 243,43 Eur. Obvinený mal dokonca udelený súhlas na ťažbu dreva v samovýrobe v podstate hneď za svojou usadlosťou. Evidentne mu to nestačilo a v budúcnosti si už drevo bude musieť obstarať u iného obhospodarovateľa lesa. Je veľmi nekorektné postupovať takýmto spôsobom, pretože s určitosťou by mu lesník dal súhlas na ťažbu týchto suchárov. Bohužiaľ domnienky a výhovorky v takýchto prípadoch už nepostačujú a každý kto nelegálne ťaží stromy a prisvojuje si ich, musí počítať s nekompromisným trestom.

Ing. Šmondrk Jozef – konateľ MSL

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore