Cookies

Pre lepšie fungovanie webu používame súbory “cookies”.

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní
Verejné obstarávanie
Vytvorené Predmet verejného obstarávania Opis predmetu zákazky Na stiahnutie
14. 3. 2022 Zdôvodnenie podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z.
Zákazka s nízkou hodnotou
Mestské lesy podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní 343/2015 Z.z. zverejňujú zdôvodnenie výberu jediného účastníka verejného obstarávania úžitkového terénneho motorového vozidla Prevziať
25. 2. 2022 Zákazka s nízkou hodnotou na úžitkové terénne motorové vozidlo
Zákazka s nízkou hodnotou
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súťaž na úžitkové terénne motorové vozidlo. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.3.2022 o 10:00 hod. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na úžitkové terénne motorové vozidlo - Neotvárať“. Prevziať
6. 12. 2021 Zákazka s nízkou hodnotou na osobné motorové vozidlo
Zákazka s nízkou hodnotou
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súťaž na osobné motorové vozidlo. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.12.2021 o 10:00 hod. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na kúpu osobného motorového vozidla - Neotvárať“. Prevziať
18. 11. 2021 Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou na Údržbu a opravy priestorov na Bernolákovej 36/11
Zákazka s nízkou hodnotou
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na údržbu priestorov - kancelárií spoločnosti MSL na Bernolákovej 36/11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.11.2021 o 10:00 hod. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Údržba priestorov - kancelárií na Bernolákovej 36/11 - Neotvárať“. Prevziať
18. 11. 2021 Neúspešné VO na zákazku s nízkou hodnotou na Údržbu a opravy priestorov na Bernolákovej 36/11
Zákazka s nízkou hodnotou
Obstarávanie na základe administratívneho nedostatku - nedoručenia kompletných požadovaných dokumentov bolo zrušené. Prevziať
10. 11. 2021 Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou na Údržbu a opravy priestorov na Bernolákovej 36/11
Zákazka s nízkou hodnotou
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na údržbu priestorov - kancelárií spoločnosti MSL na Bernolákovej 36/11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 18.11.2021 o 10:00 hod. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Údržba priestorov - kancelárií na Bernolákovej 36/11 - Neotvárať“. Prevziať
19. 7. 2021 Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou na Komplexný lesnícky systém
Zákazka s nízkou hodnotou
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nákup Komplexného lesníckeho systému. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.7.2021 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na komplexný lesnícky systém - Neotvárať“. Prevziať
21. 2. 2020 Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou - "Osobné motorové vozidlo"
Zákazka s nízkou hodnotou
V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nákup tovaru „Osobné motorové vozidlo“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.2.2020 o 15:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na kúpu automobilu - Neotvárať“. Prevziať
9. 3. 2019 Oznámenie VO - Revitalizácia zelene - Projekt Arborétum
Archivované VO
Prevziať
7. 8. 2013 Výzva na predkladanie ponúk, motorová nafta do T-815
Archivované VO
Prevziať
25. 7. 2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti
Archivované VO
Prevziať
15. 7. 2013 Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO, dátum otvárania predmetných častí ponúk
Archivované VO
Prevziať

„Ani jeden zo zvukov prírody neruší večné mlčanie, ktoré zahaľuje svet.
Ak budete načúvať týmto zvukom, skôr alebo neskôr začujete ticho…“

Anthony de Mello
Späť hore