Profil verejného obstarávateľa

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy spol. s r.o.
Sídlo: Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa
Štatutárny orgán: Viťazoslav Chrappa, konateľ spoločnosti
Tel. : 045 /6856 729
Email:  mslesynb@gmail.com
IČO: 31588182

DIČ: 2020478636
IČ-DPH: SK2020478636
Bankové spojenie:  VÚB 
Číslo účtu: SK05 0200 0000 0003 4974 7422

Mestské lesy spol. s r.o vykonávajú verejné obstarávanie v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou, ktorou je upravený jednotný postup pri zadávaní zákaziek podľa § 117 na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác a zverejňuje výzvy a informácie v profile na svojej internetovej stránke www.lesynb.sk v zmysle smernicou stanovených finančných limitov.

Spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súhrnnú správu o zmluvách, zmluvy a objednávky podľa finančných limitov, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka v profile verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/.

Smernica o verejnom obstarávaní.pdf
japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com