Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa

Úvodný obrázok

V roku 1992 v súlade so zákonom č.138/1991zb. o majetku obcí boli prevedené pozemky od Sredoslovenských lesov Banská Bystrica , Lesného závodu Žarnovica, na základe uznesenia MsZ č.74/1992 bol vytvorený Referát mestských lesov so sídlom na Mestskom úrade v Novej Bani. Dňa 28.6.1993 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici vznikla spoločnosť Mestské lesy, spol. s. r.o. Nová Baňa. Jediným spoločníkom je Mesto Nová Baňa so 100% účasťou. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie v pôsobnosti primátora mesta, kontrolným orgánom je dozorná rada zložená z 5 členov a výkonným orgánom je konateľ spoločnosti , ktorý je jej štatutárnym zástupcom.

Mestské lesy Nová Baňa v súčasnosti obhospodarujú 2636 ha lesných pozemkov, kde zabezpečujú všetky úlohy súvisiace s ťažbou, pestovaním a ochranou lesa. Mottom mestských lesov je zodpovedne hospodáriť a podporovať rozvoj prírodných procesov a biodiverzity.

Pre budúce generácie zachováme lesné porasty zdravé, stabilné, ktoré predstavujú základný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok tohto územia a preto ich zachovanie a zveľaďovanie je prioritou Mestských lesov Nová Baňa.

 


japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com