Kontakt

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa,
e-mail: lesynb@gmail.com,
tel.: 045/6856 729,
mobil: +421 903 527 385,
fax: 045/6856 729OCHRANA A OBNOVA LESOV

Obchodná činnosť

4anime