Náučný chodník Zvonička

Mestské lesy spol. s r.o. v spolupráci s mestom Nová Baňa zrealizovali vybudovanie náučného chodníka Zvonička v Novej Bani. Náučný chodník bol zriadený za účelom získavania a prehlbovania poznatkov v rôznych oblastiach histórie, poznávanie zaujímavých prírodných lokalít zameraných na pôvodnú faunu a flóru, s atraktívnymi pohľadmi na Novú Baňu.

Náučný chodník prechádza hospodárskymi lesmi, výlučne po existujúcich lesných cestách a chodníkoch. Nebol prevádzaný ťažbový zásah na lesných pozemkoch. Náučný chodník začína v lokalite Zvonička, pokračuje cez Červenú skalu, Havraniu skalu, Háj a Kohútovo. Chodník má dĺžku 6233 m, prevýšenie 274 m s tým, že Kohútovo má nadmorskú výšku 351 m n. m. a najvyšší bod chodníka na Háji je 625 m n. m..

V uvedených lokalitách sa nachádzajú informačné tabule, panoramatické tabule a lavičky. V lokalite pod Havraňou skalou sa nachádzajú historické banícke šachty. Na Háji, z ktorého je prekrásny výhľad, je plánovaná rozhľadňa, ktorá predostrie návštevníkovi celú Novobanskú kotlinu, hrebeň Pohronského Inovca, s výraznými vrcholmi Viničný vrch a Sedlová skala.

K náučnému chodníku je vyznačená turistická trasa žltou značkou zo železničnej stanice v Novej Bani.

Galéria fotografií

Pozrite tiež

FAUNA A FLÓRA

PRÍRODA A ODDYCH

4anime