Obchodná činnosť, cenník

Mestské lesy Nová Baňa spol. s r.o. vo svojej obchodnej činnosti ponúkajú pravidelné dodávky a predaj drevnej hmoty v parite ES. Vzhľadom na členitosť terénu a stav lesnej cestnej siete predaj na OM nerealizujeme. Hlavnou drevinou je BUK, jeho zastúpenie je 54%, Potom DUB so zastúpením 20%.

Predaj dreva je realizovaný v sortimentoch 4-6 m, podľa STN 46 00 55. a STN 46 00 56. Ročná priemerná ťažba dreva je 9 000. Predaj sa plánuje štvrťročne. Uplatňuje sa princíp transparentnosti s vyhodnotením súťažných ponúk odberateľov. Čím je snaha o zabezpečenie čo možno najvyššieho zhodnotenia.

Ponuka: II.Q. / 2019

  BK: II., III. A, III. B. III. C

  DB: II., III. A, III. B III. C
    BK, DB, HB: V. - (vláknina)
    SM: II., III. A, III. B, III. C
 
    JD: II., III. A, III. B, III. C
 
    SM, JD: V. - (vláknina)

Cenník drevnej hmoty: Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa

Ponuka a predaj palivového dreva pre občanov mesta Nová Baňa na rok 2019

Objednávky na palivové drevo neprijímame. 

Termín dodania palivového dreva  je do 30.11.2019

Palivové drevo s dovozom v Novej Bani!

Veľká Lehota dovoz palivového dreva len v dĺžkach!

Metrovica I. trieda (rovnané drevo) hrubšie, od 20cm štiepané, prevažná drevina BUK
Metrovica II. trieda (rovnané drevo) tenšie, neštiepané drevo, mix drevín prípustná prímes mäkkých listnatých drevín
Palivo v dĺžkach palivo v 4m dĺžkach drevina buk, hrab, dub
Štiepané palivové drevo štiepané palivové drevo dĺžky 33cm ukladané v palete 1x1x1m
Palivové drevo €/prm s DPH DOPRAVA
Metrovica I. trieda 41,00 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Metrovica II. trieda 36,00 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Palivo v dĺžkach 36,50 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Štiepané palivové drevo 55,00 bez dovozu

Možnosť objednať na tel.: 045/ 6856729

UPOZORNENIE: Objednávkou dreva dávate súhlas na spracovanie osobných údajov.

Samovýroba

V mestských lesoch je možnosť prípravy palivového dreva samovýrobou. Jedná sa prevažne o zvyšky po ťažbe, kde je potrebné i upratať haluzinu.

Postup pri samovýrobe:
  1. Súhlas na samovýrobu vydá príslušný lesník na stanovený porast.
  2. Po pripravení a uprataní lesník odoberie množstvo a vydá šek na úhradu.
  3. Vývozné dni sú v PONDELOK a ŠTVRTOK.

 Ceny za samovýrobu: 


Pri upratovaní po ťažbe v extrémne zložitých terénoch 5€/prm,

pri pracnom uhadzovaní 8€/prm,

ostatné prípady hrubie 13 €/prm. Stav posudzuje lesnik na úseku.

Kontakt

CERTIFIKÁCIA LESOV