Obchodná činnosť, cenník

Mestské lesy Nová Baňa spol. s r.o. vo svojej obchodnej činnosti ponúkajú pravidelné dodávky a predaj drevnej hmoty v parite ES. Vzhľadom na členitosť terénu a stav lesnej cestnej siete predaj na OM nerealizujeme. Hlavnou drevinou je BUK, jeho zastúpenie je 54%, Potom DUB so zastúpením 20%.

Predaj dreva je realizovaný v sortimentoch 4-6 m, podľa STN 46 00 55. a STN 46 00 56. Ročná priemerná ťažba dreva je 8 500. Predaj sa plánuje štvrťročne. Uplatňuje sa princíp transparentnosti s vyhodnotením súťažných ponúk odberateľov. Čím je snaha o zabezpečenie čo možno najvyššieho zhodnotenia.

Ponuka: II.Q. / 2021

BK: II., III. A, III. B. III. C

DB: II., III. A, III. B III. C
  BK, DB, HB: V. - (vláknina)
  SM: II., III. A, III. B, III. C
 
  JD: II., III. A, III. B, III. C
 

SM, JD: V. - (vláknina)

Cenník IVQ drevnej hmoty Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa..pdf

Ponuka a predaj palivového dreva pre občanov mesta Nová Baňa na rok 2021

Objednávky na palivové drevo prijímame už len na palivové drevo v 4m dĺžkach. 

Termín dodania palivového dreva  je v priebehu celého roku do 30.11.2021

Palivové drevo metrovica je určené predovšetkým pre občanov Novej Bane!


Palivové drevo  Špecifikácia €/prm s DPH DOPRAVA
Metrovica I. trieda
(rovnané drevo)
hrubšie, od 20cm štiepané
prevažná drevina BUK
42,00 s dovozom v Novej Bani 
Metrovica II. trieda
(rovnané drevo)
tenšie, neštiepané drevo, 
mix drevín prípustná prímes mäkkých listnatých drevín
37,00 s dovozom v Novej Bani
Palivo v dĺžkach
listnaté
palivo v 4m dĺžkach
drevina buk, hrab, dub
37,00 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2 €
Palivo v dĺžkach
ihličnaté
palivo v 4m dĺžkach,
drevina smrek, jedľa, smrekovec, borovica
27,00  s dovozom v Novej Bani 
dovoz okolie +2 €
Štiepané palivové drevo štiepané palivové drevo dĺžky 33cm
ukladané v palete 1x1x1m
60,00 bez dovozu

Možnosť objednať na tel.: 045/ 6856729

UPOZORNENIE: Objednávkou dreva dávate súhlas na spracovanie osobných údajov.

Samovýroba

V mestských lesoch je možnosť prípravy palivového dreva samovýrobou. Jedná sa prevažne o zvyšky po ťažbe, kde je potrebné i upratať haluzinu.

Postup pri samovýrobe:
  1. Súhlas na samovýrobu vydá príslušný lesník na stanovený porast.
  2. Po pripravení a uprataní lesník odoberie množstvo a vydá šek na úhradu.
  3. Vývozné dni sú v PONDELOK a ŠTVRTOK.

 Ceny za samovýrobu: 





Pri upratovaní po ťažbe v extrémne zložitých terénoch 5€/prm,

pri pracnom uhadzovaní 8€/prm,

ostatné prípady hrubie 13 €/prm. Stav posudzuje lesnik na úseku.

Kontakt

CERTIFIKÁCIA LESOV

4anime