Obchodná činnosť, cenník

Mestské lesy Nová Baňa spol. s r.o. vo svojej obchodnej činnosti ponúkajú pravidelné dodávky a predaj drevnej hmoty v parite ES. Vzhľadom na členitosť terénu a stav lesnej cestnej siete predaj na OM nerealizujeme. Hlavnou drevinou je BUK, jeho zastúpenie je 54%, Potom DUB so zastúpením 20%.

Predaj dreva je realizovaný v sortimentoch 4-6 m, podľa STN 46 00 55. a STN 46 00 56. Ročná priemerná ťažba dreva je 8 500. Predaj sa plánuje štvrťročne. Uplatňuje sa princíp transparentnosti s vyhodnotením súťažných ponúk odberateľov. Čím je snaha o zabezpečenie čo možno najvyššieho zhodnotenia.

Ponuka: I.Q. / 2020

BK: II., III. A, III. B. III. C

DB: II., III. A, III. B III. C
  BK, DB, HB: V. - (vláknina)
  SM: II., III. A, III. B, III. C
 
  JD: II., III. A, III. B, III. C
 

SM, JD: V. - (vláknina)

Cenník drevnej hmoty: Mestské lesy spol. s r.o., Nová BaňaPonuka a predaj palivového dreva pre občanov mesta Nová Baňa na rok 2020

Objednávky na palivové drevo prijímame od 2.1.2020 a upozorňujeme, že termín dodania palivového dreva  je v priebehu celého roku do 30.11.2020


Metrovica s dovozom v Novej Bani!                                                   

Palivové drevo metrovica je určené len pre občanov Novej Bane!

Veľká Lehota dovoz palivového dreva len v dĺžkach!


Palivové drevo  Špecifikácia €/prm s DPH DOPRAVA
Metrovica I. trieda
(rovnané drevo)
hrubšie, od 20cm štiepané
prevažná drevina BUK
42,00 s dovozom v Novej Bani 
Metrovica II. trieda
(rovnané drevo)
tenšie, neštiepané drevo, 
mix drevín prípustná prímes mäkkých listnatých drevín
37,00 s dovozom v Novej Bani
Palivo v dĺžkach palivo v 4m dĺžkach drevina
buk, hrab, dub
37,00 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Štiepané palivové drevo štiepané palivové drevo dĺžky 33cm
ukladané v palete 1x1x1m
58,00 bez dovozu

Možnosť objednať na tel.: 045/ 6856729

UPOZORNENIE: Objednávkou dreva dávate súhlas na spracovanie osobných údajov.

Samovýroba

V mestských lesoch je možnosť prípravy palivového dreva samovýrobou. Jedná sa prevažne o zvyšky po ťažbe, kde je potrebné i upratať haluzinu.

Postup pri samovýrobe:
  1. Súhlas na samovýrobu vydá príslušný lesník na stanovený porast.
  2. Po pripravení a uprataní lesník odoberie množstvo a vydá šek na úhradu.
  3. Vývozné dni sú v PONDELOK a ŠTVRTOK.

 Ceny za samovýrobu: 

Pri upratovaní po ťažbe v extrémne zložitých terénoch 5€/prm,

pri pracnom uhadzovaní 8€/prm,

ostatné prípady hrubie 13 €/prm. Stav posudzuje lesnik na úseku.

Kontakt

CERTIFIKÁCIA LESOV