Súťaž !

Mestské lesy vyhlasujú súťaž pre odberateľov drevnej hmoty na 1. štvrťrok 2020.

Možnosť prihlásiť sa do 15.12.2019

Obchodná činnosť, cenník

Mestské lesy Nová Baňa spol. s r.o. vo svojej obchodnej činnosti ponúkajú pravidelné dodávky a predaj drevnej hmoty v parite ES. Vzhľadom na členitosť terénu a stav lesnej cestnej siete predaj na OM nerealizujeme. Hlavnou drevinou je BUK, jeho zastúpenie je 54%, Potom DUB so zastúpením 20%.

Predaj dreva je realizovaný v sortimentoch 4-6 m, podľa STN 46 00 55. a STN 46 00 56. Ročná priemerná ťažba dreva je 9 000. Predaj sa plánuje štvrťročne. Uplatňuje sa princíp transparentnosti s vyhodnotením súťažných ponúk odberateľov. Čím je snaha o zabezpečenie čo možno najvyššieho zhodnotenia.

Ponuka: IV.Q. / 2019

  BK: II., III. A, III. B. III. C

  DB: II., III. A, III. B III. C
    BK, DB, HB: V. - (vláknina)
    SM: II., III. A, III. B, III. C
 
    JD: II., III. A, III. B, III. C
 
    SM, JD: V. - (vláknina)

Cenník drevnej hmoty: Mestské lesy spol. s r.o., Nová Baňa


Ponuka a predaj palivového dreva pre občanov mesta Nová Baňa na rok 2019

Objednávky na palivové drevo prijímame od 2.1.2020. 

Termín dodania palivového dreva  je do 30.11.2020

Vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie nedodáme palivové drevo v predpísanom množstve v stanovenom termíne.

Palivové drevo s dovozom v Novej Bani!

Veľká Lehota dovoz palivového dreva len v dĺžkach!

Metrovica I. trieda (rovnané drevo) hrubšie, od 20cm štiepané, prevažná drevina BUK
Metrovica II. trieda (rovnané drevo) tenšie, neštiepané drevo, mix drevín prípustná prímes mäkkých listnatých drevín
Palivo v dĺžkach palivo v 4m dĺžkach drevina buk, hrab, dub
Štiepané palivové drevo štiepané palivové drevo dĺžky 33cm ukladané v palete 1x1x1m
Palivové drevo €/prm s DPH DOPRAVA
Metrovica I. trieda 41,00 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Metrovica II. trieda 36,00 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Palivo v dĺžkach 36,50 s dovozom v Novej Bani, dovoz okolie +2€
Štiepané palivové drevo 55,00 bez dovozu

Možnosť objednať na tel.: 045/ 6856729

UPOZORNENIE: Objednávkou dreva dávate súhlas na spracovanie osobných údajov.

Samovýroba

V mestských lesoch je možnosť prípravy palivového dreva samovýrobou. Jedná sa prevažne o zvyšky po ťažbe, kde je potrebné i upratať haluzinu.

Postup pri samovýrobe:
  1. Súhlas na samovýrobu vydá príslušný lesník na stanovený porast.
  2. Po pripravení a uprataní lesník odoberie množstvo a vydá šek na úhradu.
  3. Vývozné dni sú v PONDELOK a ŠTVRTOK.

 Ceny za samovýrobu: 


Pri upratovaní po ťažbe v extrémne zložitých terénoch 5€/prm,

pri pracnom uhadzovaní 8€/prm,

ostatné prípady hrubie 13 €/prm. Stav posudzuje lesnik na úseku.

Kontakt

CERTIFIKÁCIA LESOV