Zákazky s nízkou hodnotou

Hľadať vo ktoré    Hľadať     
DátumZákazky s nízkou hodnotouOpis predmetu zákazkyPrevziaťRok
21.02.2020Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou - "Osobné motorové vozidlo"V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nákup tovaru „Osobné motorové vozidlo“ Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.2.2020 o 15:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na kúpu automobilu - Neotvárať“.Prevziať2020
19.07.2021Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou na Komplexný lesnícky systémV zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nákup Komplexného lesníckeho systému. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 26.7.2021 o 12:00 hod.. Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, kuriérskej služby alebo osobne do kancelárie na adresu Mestské lesy spol. s r.o., Bernolákova 36/11, 968 01 Nová Baňa v zalepenej obálke s označením "Súťaž na komplexný lesnícky systém - Neotvárať“.Prevziať2021
japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com