Ťažbové mapy

Postup odporučených ťažbových postupov podľa grafického znázornenia pre roky 2018-2027

 tazbove mapy MsL Nova Bana.pdf

4anime