Profil spoločnosti

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa sú obchodnou spoločnosťou, ktorá obhospodaruje majetok Mesta Nová Baňa. V zmysle príslušných zákonov a na základe zakladateľskej listiny Mestských lesov, zabezpečujeme základné lesné práce, akými sú ťažba obnovná, ťažba výchovná, náhodná a mimoriadna. V pestovnej činnosti v ťažko-zalesniteľných lesných porastoch používame obaľované sadenice, okrem bežného zalesňovania. Našou prioritou je dosiahnuť najväčšie zastúpenie prirodzenej obnovy.

Pri ochrane mladých lesných porastov sa zameriavame na ochranu proti burine - výžinom a ochranu proti ohryzu zverou. Dôraz kladieme pri výchove porastov, keďže ide o významnú rastovú fázu. Na úseku ochrany lesov je nutné vytvárať podmienky a predpoklady, aby lesné porasty, či plnenie ich verejnoprospešných a produkčných funkcií nenarúšali škodlivé činitele.

Odvoz drevnej hmoty z odvozných miest a následná expedícia odberateľom to je ďalšou etapou lesníckej výroby. Všetky činnosti zabezpečujeme dodávateľsky, okrem odvozu kde spoločne s vlastným dopravným prostriedkom nám vypomáha aj iný dopravný prostriedok. Súťažami, ktoré vykonávame v ťažbovej činnosti a medzi odberateľmi každý štvrťrok, máme len jeden cieľ a to je transparentnosť. Pri zabezpečovaní odbornej správy lesov, poskytujeme aj poradenstvo pre občanov v oblasti lesného hospodárstva.

Do roku 2014 Mestské lesy sú zapojené do programu pôdohospodárskej platobnej agentúry - Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov na lesných pozemkoch. Čo sa týka organizačnej štruktúry, výkonným orgánom je konateľ spoločnosti, ktorý je jej štatutárnym zástupcom, samostatná odborná referentka, 3 lesníci a vodič dopravného prostriedku na odvoz drevnej hmoty.

Taktiež vykonávame protipožiarne a protipovodňové opatrenia, údržby lesných ciest a zvážnic . Ako členovia lesnej stráže vykonávame ochranu lesných pozemkov a napomáhame zveľaďovať mestský majetok. Spoločnosť má záujem o spoločensky a environmentálne zodpovedné hospodárenie v lesoch na požadovanej úrovni v súlade s legislatívou.

Stanovy spoločnosti (.pdf na stiahnutie)

Územie mestských lesov

CERTIFIKÁCIA LESOV

japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com