Zápisnice a rozhodnutia

DátumZápisnice a rozhodnutiaPrevziaťRok
19.08.2019Zápisnica z 20.12.2018Prevziať2018
19.08.2019Rozhodnutie z 20.12.2018Prevziať2018
19.08.2019Zápisnica z 29.04.2019Prevziať2019
19.08.2019Rozhodnutie z 29.04.2019Prevziať2019
19.08.2019Zápisnica z 27.05.2019Prevziať2019
19.08.2019Rozhodnutie z 27.05.2019Prevziať2019
19.08.2019Zápisnica z 19.06.2019Prevziať2019
19.08.2019Rozhodnutie z 19.06.2019Prevziať2019
19.08.2019Zápisnica z 23.07.2019Prevziať2019
19.08.2019Rozhodnutie z 23.07.2019Prevziať2019
30.09.2019Zápisnica z 20.08.2019Prevziať2019
30.09.2019Rozhodnutie z 20.08.2019Prevziať2019