POSTUP PRÁC NA MESTSKÝCH LESOCH


V 1. štvrťroku 2021 budeme vykonávať ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených lokalitách:

 •  Lipiny
 •  Bukovina

V 4.štvrťroku 2020 budeme vykonávať ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách:

 • Kostivrch
 • Koliba
 • Skalka
 • Studené stoky
 • Hulajka

V 3.štvrťroku 2020 budeme vykonávať ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách:

 • Kostivrch
 • Háj
 • Rovienky
 • Koliba
 • Zajacia dolina
 • Hulajka
 • Žlebiny

V 2.štvrťroku 2020 budeme vykonávať ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách:

 • Predný Šarvíz
 • Háj
 • Záhrb
 • Hulajka
 • Kripalovci
 • Kaláň
 • Hájenka Stará Huta
 • Rovienky
 • Viničný vrch
 • Ležisko

V 1. štvrťroku 2020 budeme vykonávať ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách : 

Budú sa vykonávať prevažne obnovné ťažby podľa zákona a PSoL.

Lokality prác:

 • Lipiny
 • Zámčisko
 • Eliaška
 • Bukovina - Pri Horárni
 • Pod Štamprochom 

____________________________________________________________________________________________

V 3. štvrťroku 2019 vykonávame ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách :

Jedná sa o plánované obnovno úmyselné a výchovno úmyselné ťažby podla zákona respektíve podľa Programu starostlivosti o lesy.

Lokality prác:

 • Kohútovo
 • Háj
 • Pastierska
 • Žiarik
 • Sedlo
 • Loksová
 • Hulajka 
 • Záhrb
 • Banská dolina

 

V 4. štvrťroku 2019 vykonávame ťažbové práce v uvedených Lokalitách :

Lokality prác:

 • Zajačia dolina
 • Viničný vrch
 • Háj
 • Žiarik
 • Sedlo
 • Loksová
 • Záhrb 

Zákaz vstupu na pracoviská z dôvodu BOZP!


4anime