POSTUP PRÁC NA MESTSKÝCH LESOCH

 

V 3. štvrťroku 2019 vykonávame ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách :

Jedná sa o plánované obnovno úmyselné a výchovno úmyselné ťažby podla zákona respektíve podľa Programu starostlivosti o lesy.

Lokality prác:

  • Kohútovo
  • Háj
  • Pastierska
  • Žiarik
  • Sedlo
  • Loksová
  • Hulajka 
  • Záhrb
  • Banská dolina

 

Zákaz vstupu na pracoviská z dôvodu BOZP!