POSTUP PRÁC NA MESTSKÝCH LESOCH

 

V 3. štvrťroku 2019 vykonávame ťažbové práce na Mestských lesoch v uvedených Lokalitách :

Jedná sa o plánované obnovno úmyselné a výchovno úmyselné ťažby podla zákona respektíve podľa Programu starostlivosti o lesy.

Lokality prác:

 • Kohútovo
 • Háj
 • Pastierska
 • Žiarik
 • Sedlo
 • Loksová
 • Hulajka 
 • Záhrb
 • Banská dolina

 

V 4. štvrťroku 2019 vykonávame ťažbové práce v uvedených Lokalitách :

Lokality prác:

 • Zajačia dolina
 • Viničný vrch
 • Háj
 • Žiarik
 • Sedlo
 • Loksová
 • Záhrb

 

Zákaz vstupu na pracoviská z dôvodu BOZP!