Boj proti škodcom

Vplyvom prírodných škodlivých činiteľov dochádza k negatívnym zmenám ekologických podmienok, v dôsledku čoho sa stále zhoršuje zdravotný stav lesov. Prioritnou úlohou ochrany lesov je vytvárať podmienky a predpoklady na to, aby lesné porasty, či plnenie ich verejnoprospešných a produkčných funkcií nenarúšali škodlivé činitele.
Boj proti škodcom a pôvodcom chorôb lesných drevín a porastov obyčajne nastupuje až potom, keď sa zanedbali zásady prevencie , alebo sa iným spôsobom narušila stabilita lesných ekosystémov.
Preto je nutné v lesníckych činnostiach zamerať pozornosť na genetiku lesných drevín /odolné a vitálne dreviny, cez výchovu, až po obnovu, akceptovateľné obnovné postupy a ekologicky prijateľné ťažbové technológie.
Medzi najvýznamnejšie škodlivé činitele patria emisie, ktoré negatívne pôsobia prakticky na všetky zložky ekosystémov. Znižujú vitalitu lesných drevín a tým umožňujú aktivitu celého komplexu prírodných škodlivých činiteľov. Vietor, sneh alebo biotické činitele napr. živočíchy, nižšie a vyššie rastliny negatívne pôsobia na dreviny.
V našich podmienkach, kde prevažuje buk lesný, sa vyskytuje vo všetkých rastových fázach červec bukový/Cryptoccocus fagi/, čo spôsobuje nekrózu kôry. Preventívna ochrana spočíva v odstránení chorých a poškodených stromov.
Na smrekoch pôsobí lykožrút smrekový /yps typografus/, kde sa snažíme ho eliminovať lapákmi a asanáciou napadnutých stromov. Základná obrana je prevencia, dodržiavanie porastovej hygieny, šetrnej ťažby, približovanie vyťaženého dreva a asanácia zvyškov po ťažbe. Naša spoločnosť sa zaoberá bojom proti škodcom intenzívne a len to je cesta, ako zachovať budúcim generáciám zdravé lesné porasty a život v nich.

OCHRANA A OBNOVA LESOV

ŤAŽBA A VÝSADBA LESOV

japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com