Certifikácia lesov

Certifikácia lesov

V roku 2011 Mestské lesy Nová Baňa, získali osvedčenie o účasti na certifikácii lesov. Certifikácia lesov potvrdzuje, že lesy sú obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami definovanými slovenským systémom certifikácie lesov PEFC. Východiskovým spoločným princípom koncepcie trvalo udržateľnosti je integrácia ekonomických, environmentálnych a sociálnych cieľov. V tomto zmysle sú programové ciele zamerané na udržanie a zlepšenie stavu lesov, spôsobov ich obhospodarovania a využívania.

Mestské lesy sa zameriavajú na kritéria, ako je obhospodarovanie podľa programu starostlivosti o lesy, zachovanie zdravia a vitality lesných ekosystémov, zachovanie a podpora produkčnej funkcie lesov, ochrana a primeraný rozvoj biologickej diverzity lesných ekosystémov, kde dôraz kladieme na zachovanie a primeraný rozvoj ochranných funkcií lesov najmä pôdoochrannej vodoochrannej. Dôležitým faktorom pri klimatických zmenách je preferovať hospodárske spôsoby a prevádzkové opatrenia zmierňujúce odtok, najmä dažďovej vody z lesných porastov.

Zodpovedným prístupom k lesom chceme udržať priaznivý stav vzácnych ekosystémov a domovských lokalít chránených druhov rastlín a živočíchov. Podporujeme existujúcu biologickú diverzitu ponechaním stojaceho, alebo ležiaceho dreva a bútľavých stromov v takom množstve, aby nemali nepriaznivý vplyv na zdravotný stav a stabilitu dreva.

OCHRANA A OBNOVA LESOV

Profil spoločnosti

japanese teacher sex blowjob free sex xxxmeri.com amateur hot sex xvideos porn clips indonesia hd video double anal sex clips indian big tits sex teen hd sex teen hot porn interracial porn anal free sex xxxteenhub.info party hot porn hotmomsteen.xyz xssn.net toutpornxxx.org sextresss.xyz hdxxxporn.club asianpornxxx.info xvideosporn.club adultpornmovie.ws hotporntub.info hubpornindian.info duvpornxxx.com freeporntix.info nesaporns.xyz sexmaxfree.xyz www.realpornfilms.com http://sexporndays.com http://hpornvideo.com http://xhaloporn.com http://xpornfly.com http://xpornrelax.com